Valsts kontrole ir noslēgusi ikgadējo revīziju par valsts saimnieciskā gada pārskatu un, līdzīgi kā iepriekšējos gados, sniegusi atzinumu ar iebildi. Lai arī kopumā finanšu uzskaite valstī ir sakārtojusies, pozitīvu atzinumu joprojām neļauj sniegt atsevišķi nesakārtoti jautājumi, uz kuriem Valsts kontrole norāda gadu no gada. Iebildes iemesli lielākoties ir iepriekšējos periodos nesakārtoti jautājumi, uz kuriem Valsts kontrole norāda jau vairākus gadus. Tie ir apjoma ierobežojumi, kas nozīmē, ka Valsts kontrolei nebija iespējams gūt pārliecību un noteikt kļūdas apmēru neveiktu gada slēguma inventarizāciju, nepabeigta tiesvedības procesa vai iepriekšējos gados sniegto ieteikumu ieviešanas procesa turpināšanās dēļ.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-36/2020

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

01.10.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

15.09.2021.