Latvija ir viena no bagātākajām valstīm Eiropā ar pazemes un virszemes ūdens resursiem. Varam lepoties ar 2256 ezeriem un apmēram 12 500 upēm, kā arī 496 kilometrus garo Baltijas jūras piekrasti ar tās pludmalēm. Tomēr tikai piektā daļa no Latvijas virszemes ūdeņiem atbilst labai vai augstai ekoloģiskajai kvalitātei. Saskaņā ar pēdējiem novērtējumiem ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte Latvijā ir zemāka par ES vidējiem rādītājiem. Revīzijā konstatētais liecina, ka ūdeņu pārvaldība, tajā skaitā apsaimniekošana, ir nesakārtota un netiek veikta atbilstoši labas pārvaldības principiem.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-42/2020

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

02.09.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

16.08.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Jūrmalas un Liepājas pilsētu pašvaldības, Carnikavas, Daugavpils, Engures, Kuldīgas, Līgatnes, Pāvilostas, Rēzeknes, Smiltenes, Tukuma un Ventspils novadu pašvaldības