Atpakaļ

Vai pašvaldības veicina iedzīvotāju iesaisti fiziskajās aktivitātēs?

Latvijā pašvaldībām ir lielas iespējas ietekmēt iedzīvotāju iesaisti fiziskajās aktivitātēs, tomēr to līdzšinējā rīcība nesasniedz visu vecumu un mērķgrupu iedzīvotājus. Tas secināts Valsts kontroles revīzijā, kurā vērtēts, cik efektīvi pašvaldības iesaista iedzīvotājus fiziskajās aktivitātēs.

ĪSUMĀ: 

– Pašvaldībās nav radīti priekšnoteikumi mērķtiecīgam darbam iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanā, jo trūkst pilnīgu un ticamu datu par fiziski aktīvajiem iedzīvotājiem, viņu sadalījumu pa dažādām vecuma un dzimuma grupām, kā arī par fizisko aktivitāšu pasākumu izmaksām.

– Pašvaldībās iedzīvotāju fizisko aktivitāšu īstenošanai izlietoti 3,7 milj. eiro.

– 87 % sporta pasākumu ir pieejami bērniem un jauniešiem, citu iedzīvotāju grupu iespējas piedalīties fiziskajās aktivitātēs – ierobežotas.

– Finanšu resursu sadalījumā zēnu un meiteņu sporta veidiem – būtiskas atšķirības.

“Revīzijā secinātais liecina, ka pašvaldību resursi nav vienmērīgi izmantoti visu iedzīvotāju fizisko aktivitāšu uzlabošanai. Infrastruktūra un pasākumi lielākoties jeb 87 % gadījumu ir pieejami bērniem un jauniešiem, savukārt pieaugušo, vecāku ar maziem bērniem, senioru un iedzīvotāju ar funkcionāliem traucējumiem iespējas piedalīties pašvaldību piedāvātajās fiziskajās aktivitātēs ir ierobežotas. Lai uzlabotu situāciju pašvaldībās, svarīgi apzināt un analizēt visu mērķgrupu iesaisti fiziskajās aktivitātēs – tas ir solis ceļā uz sporta infrastruktūras un pasākumu plānošanu, kas atbilst iedzīvotāju dažādajām vajadzībām,” skaidro Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-27/2022

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

01.11.2023.

Revidējamais laika posms

Laika posms no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim

Lēmuma pieņemšanas datums

12.10.2023.