Revīzijā konstatētais liecina, ka notekūdeņu savākšanas novadīšanas un attīrīšanas jomā joprojām ir neatrisinātas problēmas un vēl ir daudz darāmā. Vairākas identificētās problēmas – lietus ūdeņu savākšana, dūņu izmantošana, zemais pieslēgumu skaits centralizētajām kanalizācijas sistēmām un decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana – ir bijušas zināmas jau daudzus gadus iepriekš. Tomēr, lai gan notekūdeņu apsaimniekošanas jomā centralizēto kanalizācijas sistēmu sakārtošanā ir ieguldīts viens miljards eiro minēto problēmu risināšana vēl joprojām ir aktuāla. Risinājumi vai nu nav tikuši izstrādāti vai arī nav bijuši pietiekoši efektīvi, lai minētās problēmas novērstu.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-39/2019

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

15.09.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2014.-31.12.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

28.08.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Bauskas novads, Jēkabpils novads, Jelgavas novads, Kuldīgas novads, Līvānu novads, Preiļu novads, Tukuma novads, Dienvidkurzemes novads