Atpakaļ

Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?

Pašlaik Latvijā pieaugušo izglītību neorganizē tā, lai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenoto projektu līdzekļus (galvenais instruments, ar ko valsts nodrošina iespēju pieaugušajiem apgūt darba tirgum vajadzīgās prasmes un mazināt bezdarba risku), izlietotu pēc iespējas efektīvāk un rezultātā iegūtu ne tikai katrs mācību dalībnieks individuāli, bet valsts kopumāsecināts Valsts kontroles revīzijā. Ņemot vērā, ka nākamajā ES fondu plānošanas periodā paredzētas līdzīgas aktivitātes, pēc revīzijas Valsts kontroles padomes locekle Maija Āboliņa uzsver: “Tā kā valsts finansiālās iespējas sniegt atbalstu pieaugušo izglītībai ir ierobežotas, īpaši svarīgi, lai katru eiro izmantotu ar maksimālo atdevi un lai mācībās iesaistītu tos, kuriem tas visvairāk nepieciešams.” 

ĪSUMĀ

- NVA un VIAA projektu mācībās tikai 28 % dalībnieku bija zems izglītības līmenis, lai gan tā ir prioritārā grupa, kurai nepieciešamas mācības.

- 44 % mācību dalībnieku apguva izglītības programmas, kam nav ietekmes uz viņu nodarbinātību, tam triju gadu laikā izlieti 12,7 milj. eiro.

- Patlaban mācības plāno, ņemot vērā darba tirgus vajadzības, tomēr tās nosaka nevis vienoti, bet katrā iestādē atsevišķi, turklāt bez pietiekamām diskusijām ar nozaru ekspertiem un neņemot vērā reģionālo griezumu.

- NVA un VIAA funkcijas mācību plānošanā un organizēšanā pārklājas, un nav objektīvu šķēršļu šīs funkcijas veikt vienai iestādei. Tas ļautu ietaupīt vismaz 3,6 milj. eiro.

Nozares

Izglītība, zinātne un sports Labklājība Ekonomika

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-28/2022

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

22.11.2023.

Revidējamais laika posms

01.01.2019. līdz 31.12.2022., nepieciešamības gadījumā apkopojot informāciju arī ārpus minētā laika posma

Lēmuma pieņemšanas datums

01.11.2023.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Labklājības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija