Rīgas pašvaldība, attīstot pilsētas transporta infrastruktūru, rīkojusies neefektīvi, neekonomiski un neatbilstoši normatīvo aktu prasībām. Trūkst mērķtiecīgu risinājumu sen zināmām problēmām, savukārt esošo projektu īstenošana ir notikusi haotiski un necaurskatāmi. Šādi rīkojoties, satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju un autovadītāju – vajadzības un intereses netiek risinātas ne īstermiņā, ne ilgtermiņā.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1–2/2018

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

06.02.2019.

Revidējamais laika posms

01.01.2016.-31.12.2017.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Rīgas valstspilsēta, Attīstības departaments kā Pašvaldības izveidotā struktūrvienība, Satiksmes departaments kā Pašvaldības izveidotā struktūrvienība, SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”