Lai novērstu lieku birokrātismu pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba uzskaitē un apmaksā, mazinātu augstos pārkāpumu riskus un padarītu sistēmu vienkāršāk uzturamu, valstī nepieciešami skaidrāki pedagogu darba samaksas noteikumi, uzskata Valsts kontrole. Darba algas aprēķinos jāpāriet uz normālo – 40 stundu – darba nedēļu un jāveic virkne citu uzlabojumu. Šādas rekomendācijas Valsts kontrole sniegusi pēc revīzijas par valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam vadības sistēmas efektivitāti.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses Izglītība, zinātne un sports

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-6/2018

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

12.10.2018.

Revidējamais laika posms

01.01.2017.-30.06.2018.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Izglītības un zinātnes ministrija, Aizkraukles novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Jēkabpils novads, Ogres novads, Siguldas novads, Valmieras novads