Atpakaļ

Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nepareizi uzskaitīti vai vispār neuzskaitīti valsts un pašvaldību īpašumi vismaz 1,7 miljardu eiro apmērā, tajā skaitā – kūdras purvi, smilts un grants atradnes, kas vienlaikus tiek izstrādāti, kādam no tā gūstot peļņu. Valsts galvojumu vērtība nepamatoti samazināta par 33,8 miljoniem eiro. Trūkumi valsts parāda vadībā, kas var novest pie valsts parāda apkalpošanas izmaksu pieauguma, radot negatīvu ietekmi uz fiskālo telpu. Šāda aina pavērās Valsts kontrolei, veicot padziļinātās pārbaudes valsts finanšu uzskaitē. Šo un citu faktu rezultātā Valsts kontroles publiskotais 2018. saimnieciskā gada pārskata revīzijas atzinums, kas raksturo valsts un pašvaldību darbības rezultātus un finansiālo stāvokli uz 2018. gada 31. decembri, ierindots atzinumu kategorijā – ar iebildēm.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-23/2018

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

01.10.2019.

Revidējamais laika posms

01.01.2018.-31.12.2018.

Lēmuma pieņemšanas datums

13.09.2019.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija, Aizkraukles novada pašvaldība, Alsungas novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Beverīnas novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Jaunpiebalgas novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas dome, Lielvārdes novada pašvaldība, Līgatnes novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Naukšēnu novada pašvaldība, Neretas novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Priekuļu novada pašvaldība, Liepājas pilsētas dome, Ventspils pilsētas dome, Rugāju novada pašvaldība, Rīgas pilsētas dome, Rundāles novada pašvaldība, Vaiņodes novada pašvaldība, Varakļānu novada pašvaldība