Lietderības revīzijā par izaicinājumiem pašvaldību personālpolitikā pēc administratīvi teritoriālās reformas konstatētie trūkumi gan bijušajās, gan jaunizveidotajās pašvaldībās liecina, ka būtiski jāpilnveido izpratne par personāla politikas nozīmi sekmīgai pašvaldību funkciju izpildei. Cilvēkresursi ir organizācijas vērtīgākais resurss, un darbinieku zināšanas un prasmes ir būtisks priekšnoteikums gan funkciju kvalitatīvai izpildei, gan ekonomiskai rīcībai ar materiālajiem resursiem.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-22/2021

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

01.12.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.08.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

31.08.2022.