Lietderības revīzija “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” tika veikta, atsaucoties Ministru kabineta aicinājumam veikt lietderības revīziju (visaptverošu pētījumu), kura būtu koncentrēta tieši uz kriminālprocesiem par noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomās.

Šī revīzija ir Valsts kontroles ieguldījums tiesiskuma stiprināšanā un noslēdz pēdējo gadu laikā veikto revīziju ciklu. 2017. gadā veiktā Valsts kontroles revīzija par pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti Valsts policijā bija pirmā šī cikla revīzija. Pēc revīzijas Valsts kontrole vairākas reizes vērsās valdībā par nepieciešamību veikt kompleksu izvērtējumu un pilnībā apzināt kriminālprocesa izmeklēšanas uzraudzības efektivitāti kavējošos faktorus un noteikt risinājumus situācijas uzlabošanai. Redzot, ka būtiskas problēmas aizvien tiek risinātas nepietiekami, un atsaucoties uz Ministru kabineta aicinājumu, Valsts kontrole veica šo revīziju, kurā ieguvām viedokļus par izlasē iekļautu aktīvu kriminālprocesu virzību kavējošiem faktoriem no izmeklētājiem – procesa virzītājiem, to tiešajiem priekšniekiem, prokuroriem un tiesnešiem.

Revīzijas ietvaros sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO/OECD) ekspertiem vērtēts arī Latvijas Republikas Prokuratūras institucionālais modelis un darba organizācija ar mērķi noskaidrot, vai prokuratūras darbību tai noteikto funkciju izpildē ir iespējams uzlabot.

Valsts kontroles secinātais un sniegtie ieteikumi ir apkopoti revīzijas ziņojumos “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanu un iztiesāšanu kavējošo faktoru izvērtējums”, “Vai Latvijas Republikas Prokuratūras darbībā ir nepieciešami uzlabojumi?” un “E-lietas programmas vadības risku izvērtējums”. Savukārt OECD veiktās izpētes rezultāti apkopoti atsevišķā ziņojumā “Performance of the Prosecution Services in Latvia: A Comparative Study” (“Prokuratūras darbība Latvijā: salīdzinoša izpēte”).

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas Iekšlietas Tieslietas

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-34/2019

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

11.01.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2018.-30.06.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

23.12.2020.