Atpakaļ

Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?

Valsts kontrole pēc revīzijas par pašvaldību kapsētu saimniecību Latvijā piedāvā vairākus risinājumus jomas sakārtošanai. Lai piederīgie mirušu tuvinieku varētu apbedīt cieņpilni, nepieciešamos pakalpojumus izvēloties pēc saviem ieskatiem un iespējām, pašvaldībām jānodrošina ērta pieeja informācijai, skaidri noteikumi kapavietas iegūšanai, saprotami un pamatoti maksājumi.
Pieejama informācija, skaidra kapavietas iegūšanas procedūra, saprotami maksājumi, sakārtoti kapavietu reģistri un kartes, ērta kapsētu infrastruktūra ir galvenie priekšnoteikumi, lai nodrošinātu piederīgajiem iespēju mirušo apbedīt cieņpilni. Diemžēl šajā jomā pašvaldībām vēl daudz darāmā, secināts Valsts kontroles revīzijā par kapsētu saimniecību Latvijā. Tā veikta 11 pašvaldībās par laiku no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-1/2017

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

07.02.2018.

Revidējamais laika posms

01.01.2015.-30.06.2017.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Aglonas novada pašvaldība, Engures novada pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Kārsavas novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Pļaviņu novada pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Liepājas pilsētas dome, Rojas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Viesītes novada pašvaldība

Pielikumi